Etik Kurallarımız

Etik Kurallar& İş Ahlakı Tüzüğü

Trlog Global Lojistik kurulduğu günden itibaren iş yapış süreçlerinde uyguladığı etik değerleri çalışanlarına, tedarikçilerine, alt işveren ve tüm sosyal paydaşlarına benimsetmek amacıyla Etik Kurallar & İş Ahlakı Tüzüğü‘nü yayınlamıştır. Tüzük; şirketin tüm paydaşlarının iş süreçlerinde aynı etik değerleri içselleştirerek uygulaması ve uygulanmaması halinde gerekli önlemlerin alınması için bir rehber görevi görmektedir.

Trlog Global Lojistik tarafından benimsenen Etik Kurallar & İş Ahlakı Tüzüğü;

Toplumsal faydaların gözetilmesi,

Yasalar ve diğer düzenlemelere uyum,

İş ortakları ve sosyal paydaş iletişiminin etkinliği,

Çalışan hakları ve çalışma koşullarının gözetilmesi,

Şirket haklarının gözetimi ve şeffaflık ana başlıkları üzerinde durmaktadır.

Sorular ve bildirimler için etik@Trlog Global Lojistik.com e-posta adresi üzerinden Etik Kurulu Üyeleri ile doğrudan temasa geçebilirsiniz.

Trlog Global Lojistik ILE SORUNSUZ HIZMET

Yüklerinizi Zamanında Teslim Edin.